Besøgstal: 

Forside Kontakt Nyhedsbrev Send til en ven Startside


Klik her!

For jobsøger

Vejledning
Afmeld jobsøgning
Ledige stilling
Særskilte stillinger
For arbejdsgiver
Vejledning
Afmeld stilling
Ledige jobsøger
Information
Nyheder
Profilanalyse
Coach & Teambuild
Firma profil
Priser/betingelser
Nyttige links

Mellemrum
Mellemrum
Au-pair til Danmark - Regler og ansættelsesvilkår

Europarådet vedtog i 1969 nogle regler, der skulle regulere unges ophold som au pair i andre lande. Disse regler gælder forsat og er udgangspunktet for Udlændingestyrelsens behandling af ansøgninger for udlændinge, der ønsker at opholde sig i Danmark som au pair.

Statsborgere i Norden er fritaget for opholdstilladelse og kan frit indrejse og arbejde i Danmark. Statsborgere i EU/EØS-lande, der ønsker at være au pair, skal ansøge statsamtet om et opholdsbevis. Dog skal statsborgere i de 8 nye østeuropæiske EU-lande indtil videre forsat ansøge Udlændingestyrelsen om opholdstilladelse som au pair. Det drejer sig om statsborgere i Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.

”Au pair” betyder egentlig ”på lige vilkår”. Formålet med et au pair ophold er således, at den unge skal opholde sig hos en værtsfamilie ”på lige vilkår”, for at han eller hun kan forbedre sine sproglige og evt. faglige kundskaber samt sit kendskab til opholdslandet.

Hvilke krav skal opfyldes ?

Der er afgørende for at få opholdstilladelse som au pair, at ansøgeren har de fornødne sproglige og kulturelle forudsætninger for at få fuldt udbytte af et au pair ophold her i landet. Det betyder, at ansøgeren bør kunne tale og forstå et rimeligt dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Desuden skal følgende krav opfyldes:

  • Au pair-personen skal være mellem 17 og 29 år.

  • Der skal indgås en skriftlig kontrakt mellem værtsfamilien og au pair-personen (og au pair-personens forældre, hvis han eller hun er under 18 år). Udlændingestyrelsen har udarbejdet en kontrakt, ser skal anvendes.

  • Au pair-personen skal modtage mindst kr. 2.500,00 pr. måned i lommepenge af værtsfamilien.

  • Au pair-personen skal have gratis kost og logi i form af eget værelse i værtsfamiliens bolig.

  • Au pair-personen skal udføre huslige pligter mellem 3 og 5 timer pr. dag d.v.s. mellem 18 og 30 timer pr. uge, ligesom au pair-personen skal have mindst èn ugentlig fridag.

  • Au-pair personen må som udgangspunkt ikke være gift eller medbringe mindreårige børn.

  • Der skal være et eller flere mindreårige hjemmeboende børn i værtsfamilien, og au pair-personen skal indtage en familiær stilling hos familien.

  • Mindst en af forældrene i værtsfamilien skal som udgangspunkt være dansk statsborger

  • Værtsfamilien må som udgangspunkt ikke forsørges af offentlige midler efter lov om aktiv socialpolitik. Værtsfamilien skal over for Udlændingestyrelsen erklære, at den ikke forsørges af offentlige midler. Udlændingestyrelsen har udarbejdet en erklæring, der skal anvendes.

  • Det er en forudsætning for at få opholdstilladelse som au pair, at personen ikke tidligere har haft opholdstilladelse i Danmark. Se dog nedenfor om mulighed for at få forlænget en opholdstilladelse som au pair.

Særligt om opholdstilladsen

En au pair får opholdstilladelse, men ikke arbejdstilladelse, da de opgaver, au pair-personen varetager hos værtsfamilien, ikke regnes som arbejde. En au pair-person må ikke tage lønnet eller ulønnet arbejde ved siden af.

Selve ansættelsen som au pair betragtes dog som et arbejdsgiver/lønmodtagerforhold og er derfor underlagt dansk ferielovning og danske skatteregler. Skatteforvaltningen i den kommune, hvor værtsfamilien bor, kan svare på spørgsmål vedrørende evt. beskatning. Spørgsmål vedrørende ferieregler bedes rettet til Feriekontoret, Finsensvej 78, 2000 Frederiksberg C, tlf. 38 14 84 84 (telefontid: mandag-torsdag 12-15, fredag 12-14).

Opholdstilladelse – hvor længe ?

En au pair-person gives opholdstilladelse for et år og ikke ud over au pair-kontraktens gyldighed. Opholdstilladelsen kan forlænges med seks måneder. Hvis der foreligger særlige grunde, kan opholdstilladelsen forlænges til i alt to års samlet ophold.

Hvis en au pair-person søger om at få sin opholdstilladelse forlænget, kan han eller hun kun få lov til at forsætte som au pair, mens Udlændingestyrelsen behandler sagen, hvis det sker på de samme vilkår og hos den samme værtsfamilie. Kontrakten mellem au pair-personen og værtsfamilien skal også forlænges og sendes med ansøgningen. En au pair-person må ikke begynde hos en ny værtsfamilie, før styrelsen har givet tilladelse hertil.

Kan familien komme med ?

En au pair-person kan som udgangspunkt ikke få sin familie med til Danmark.

Konsekvenserne af ulovligt ophold og arbejde

En udlænding må ikke begynde som au pair uden at have fået en opholdstilladelse og må ikke tage andet arbejde. En udlænding, der arbejder ulovligt i Danmark, risikerer at blive udvist af Danmark og få forbud mod at rejse ind i landet igen for en nærmere fastsat periode (typisk et år).

Udlændingen risikerer også at blive straffet med bøde eller fængsel. Det samme gælder for den arbejdsgiver, som har ansat udlændingen.

Se også

 

Kontakt os
Har du spørgsmål, ønsker eller vil du gerne kontaktes af en af Landbrugets Jobservices konsulenter så klik her.
 

 

 

Mellemrum
Mellemrum

        Landbrugets Jobservice ApS • Stilledalsvejs 3, Haagerup • DK-5600 Faaborg • CVR 35 41 43 55 • Telefon: +45 62 80 00 91 • Fax: +45 62 80 00 94 • E-post