Besøgstal: 

Forside Kontakt Nyhedsbrev Send til en ven Startside


Klik her!

For jobsøger

Vejledning
Afmeld jobsøgning
Ledige stilling
Særskilte stillinger
For arbejdsgiver
Vejledning
Afmeld stilling
Ledige jobsøger
Information
Nyheder
Profilanalyse
Coach & Teambuild
Firma profil
Priser/betingelser
Nyttige links

Mellemrum
Mellemrum
Øst-europæiske landbrugspraktikanter til Danmark - Regler og vilkår
 

Praktikanter
En udlænding kan under visse betingelser få opholds –og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant.
Opholdstilladelse som praktikant kan gives til en person, der skal arbejde her i landet i en kortere periode som led i en uddannelse, som han eller hun har påbegyndt eller erhvervet i hjemlandet.

 

Krav til praktikanter

En udlænding kan få opholds –og arbejdstilladelse som praktikant, hvis ganske særlige uddannelsesmæssige grunde taler for det.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Ansøgeren skal være fyldt 18 år, men ikke 35 år på ansøgningstidspunktet.

  • Praktikopholdet skal have til formål at supplere en allerede påbegyndt eller erhvervet uddannelse og skal have en naturlig tilknytning til denne uddannelse.

  • Praktikstedet skal være egnet til at modtage ansøgeren i uddannelsesforløbet.

  • Løn– og ansættelsesforhold skal være almindelige efter danske forhold.

  • Praktikperioden kan ikke vare mere end 18 måneder (hvis der er indlagt et skoleophold, er der mulighed for forlængelse op til 24 måneder).

Opholdstilladelse – hvor længe ?
Praktikanter kan få opholds –og arbejdstilladelse for op til 18 måneder, men ikke for længere tid end kontraktperioden. Tilladelsen kan ikke forlænges udover 18 måneder, dog til 24 måneder, hvis der er indlagt et skoleophold på 6 måneder. Under styrelsens behandling af en ansøgning om forlængelse, må praktikanten kun forsætte arbejdet, hvis det foregår under de hidtidige vilkår og hos den samme arbejdsgiver.

 

Kan familien komme med ?
En udenlandsk praktikant har ikke krav på at få sin familie med til Danmark. Kun i helt særlige tilfælde kan Udlændingestyrelsen give opholdstilladelse til en ægtefælle, en samlever og/eller hjemmeboende, mindreårige børn. Det er en betingelse, at familien kan forsørge sig selv, og at den skal bo samlet her i Danmark. En ægtefælle eller samlever vil i så fald have ret til at tage arbejde, så længe opholdstilladelsen er gyldig.

 

Konsekvenserne af ulovligt arbejde
En udlænding må ikke begynde som praktikant uden først at have fået en opholds –og arbejdstilladelse. Hvis han eller hun gør det, risikerer den pågældende at blive udvist af Danmark og få forbud mod at rejse ind igen inden for en nærmere fastsat periode (typisk et år).
Udlændingen risikerer også at blive straffet med bøde eller fængsel. Det samme gælder for den arbejdsgiver, som har ansat udlændingen uden arbejdstilladelse.

Se også:

 

Kontakt os
Har du spørgsmål, ønsker eller vil du gerne kontaktes af en af Landbrugets Jobservices konsulenter så klik her.

 

 

Mellemrum
Mellemrum

        Landbrugets Jobservice ApS • Stilledalsvejs 3, Haagerup • DK-5600 Faaborg • CVR 35 41 43 55 • Telefon: +45 62 80 00 91 • Fax: +45 62 80 00 94 • E-post